Dragana+ Čukić


Šifra: 185390
Prezime i ime: Dragana+ Čukić
Titula: dr sci med
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 2.910
Honorar (10 mjeseci): 36.38%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Bezbjednost i kriminalistika
5 Sudska medicina2x1S1x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
10 Forenzička medicina i medicinsko pravo1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
11 Sudska medicina2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N., Čukić, D., Čurović, I. & Golubović, M.Fatal laryngeal oedema in an adult from an air rifle injury, and related ballisticsMedicine, Science and the Law
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N., Radnić, B., Petković, S., Miljen, M., Čurović, I. Čukić, D., Šoć, M. & Savić, S.Multiple Stabbing in Sex-Related HomicidesJournal of Forensic and Legal Medicine
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N. & Čukić, D.A comparative analysis of homicides committed with knives and firearms after introducing legal restrictionsRomanian Journal of Legal Medicine
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N., Savić, S., Aleksić, V., Čukić, D.Unusual Case of Right Atrial ReinfarctionJournal of Forensic and Legal Medicine
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Čukić, D.Iskrvarenje zbog krvarenja u meka tkiva kao uzrok smrti kod pretučenog, zlostavljanog djetetaVojnosanitetski pregled
Opširnije