Dejana Nikolić


Dejana Nikolić
Šifra: 185879
Prezime i ime: Dejana Nikolić
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3OPŠTA PATOLOGIJA0 x 00 x 01 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4ORALNA PATOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA ANATOMIJA0 x 00 x 03 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor