Danijela Subotić


Danijela Subotić
Šifra: 186456
Prezime i ime: Danijela Subotić
Titula: dr stom
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10DJEČJA STOMATOLOGIJA0 x 03 x 4.50 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor