Danijela Subotić

dr stom Danijela Subotić

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Rodjena sam  u Podgorici 24.07.1973 godine. Završila sam Gimnaziju “Slobodan Škerović” u Podgorici 1992 godine. Završila sam  Stomatološki fakultet   u Beogradu  1999 godine.Od 1999 godine do 2002 radila sam u Domu zdravlja Podgorica .2002 godine  dobila sam  specijalizaciju dječije I preventivne stomatologije za Klinički Centar Crne Gore  koju sam završila 2005 godine  na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.Od 2002 god  sam zapošljena u Kliničkom Centru Crne Gore na Odjeljenju...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10DJEČJA STOMATOLOGIJA I0 x 03 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave