Vesna Vukićević

dr Vesna Vukićević

saradnik u nastavi dr | Filološki fakultet | honorarno

Rodjena sam u Nikšiću gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Diplomu profesora ruskog jezika i književnosti (A) i italijanskog jezika (B) stekla sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Magistarski rad na temu ,,Subjektivna ocjena glagolske radnje u ruskom i srpskom jeziku” sam uradila pod naučnim rukovodstvom doc.dr Dušanke Mirić na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju na temu ,,Kategorije vida i vremena glagola u ruskom jeziku u poredjenju sa srpskim (sa lingvističkog i...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI RUSKI JEZIK 3-NIVOB1.12 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5OSNOVI PREVOĐENJA I2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor