Dušanka Popović

dr Dušanka Popović

vanredni profesor | Filološki fakultet

Dušanka Popović je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost. Zvanje magistra lingvističkih nauka stekla je na istom fakultetu, a zvanje doktora filoloških nauka na Filološkom fakultetu u Beogradu. Nastavu izvodi na Filološkom fakultetu u Nikšiću, na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti i Studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Na Filozofskom fakultetu nastavu izvodi na Studijskom programu za...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dušanka Popović i Dragan BogojevićTri koncepta ženskog bivanja u pripovijetkama Nikole Lopičića Književna smotra, časopis za svjetsku književnost
2021SCOPUS
Dušanka PopovićUnderstanding and Applying Writing Strategies in Third Cycle of Primary SchoolInternational Journal of Instruction
2020SCOPUS
Dušanka PopovićTeaching Methods and Their Application in Writing Instruction in Primary SchoolFolia linguistica et litteraria
2019SCOPUS
Tatjana Novovic, Dušanka Popović Применение книжек с картинками в дошкольном обучении / The Role and Application of Picture Books in Pre-school PracticeВопросы образования/Educational Studies Moscow
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dusanka PopovicPREPARING PUPILS FOR CREATIVE LANGUAGE PRODUCTIONCROATIAN JOURNAL OF EDUCATION - HRVATSKI ČASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dušanka Popović i Tatjana NovovićNastava pisanog izražavanja – kako početi tekst/ Teaching Writing Skills - How to Start Writing a TextCroatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje

Obavjestenja iz nastave