Dušanka Popović

dr Dušanka Popović

vanredni profesor | Filološki fakultet

Dušanka Popović je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost. Zvanje magistra lingvističkih nauka stekla je na istom fakultetu, a zvanje doktora filoloških nauka na Filološkom fakultetu u Beogradu. Nastavu izvodi na Filološkom fakultetu u Nikšiću, na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti i Studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Na Filozofskom fakultetu nastavu izvodi na Studijskom programu za...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster1OSNOVE METODIKE NASTAVE JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI2 x 12 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster1OSNOVE METODIKE NASTAVE JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1OSNOVE METODIKE NASTAVE JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI0 x 00 x 00 x 0
FILJEZIK I KNJIŽEVNOSTDoktorske2MET.NAS.KNJIŽ.:MULTIDISC.I SAV.TENDENCIJE5 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster2METODIKA NASTAVE CRNOGORSKOG J. SA ŠKOLSKIM RADOM2 x 14 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster2METODIKA NASTAVE SRPSKOG JEZIKA SA ŠKOLSKIM RADOM0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2METODIKA NASTAVE JEZIKA I KNJIŽEVN. SA ŠKOLS.RADOM0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster3METODIKA NASTAVE KNJIŽ. SA ŠKOLSKIM RADOM2 x 14 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster3METODIKA NASTAVE KNJIŽ. SA ŠKOLSKIM RADOM0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster3SLIKOVNICA I ILUSTROVANA KNJIGA2 x 12 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster3AKADEMSKO PISANJE2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster3AKADEMSKO PISANJE0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster3AKADEMSKO PISANJE0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne4METODIKA POČETNOG OPISMENJAVANJA3 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5KREATIVNO PISANJE0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJEOsnovne6METODIKA POČETNOG OPISMENJAVANJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dušanka Popović i Dragan BogojevićTri koncepta ženskog bivanja u pripovijetkama Nikole Lopičića Književna smotra, časopis za svjetsku književnost
2021SCOPUS
Dušanka PopovićUnderstanding and Applying Writing Strategies in Third Cycle of Primary SchoolInternational Journal of Instruction
2020SCOPUS
Dušanka PopovićTeaching Methods and Their Application in Writing Instruction in Primary SchoolFolia linguistica et litteraria
2019SCOPUS
Tatjana Novovic, Dušanka Popović Применение книжек с картинками в дошкольном обучении / The Role and Application of Picture Books in Pre-school PracticeВопросы образования/Educational Studies Moscow
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dusanka PopovicPREPARING PUPILS FOR CREATIVE LANGUAGE PRODUCTIONCROATIAN JOURNAL OF EDUCATION - HRVATSKI ČASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dušanka Popović i Tatjana NovovićNastava pisanog izražavanja – kako početi tekst/ Teaching Writing Skills - How to Start Writing a TextCroatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje

Obavjestenja iz nastave