Nikola Mijanović

dr Nikola Mijanović

redovni profesor | Filozofski fakultet | honorarno

Nikola Mijanović, redovni profesor, diplomirao je na Pedagošom fakultetu  u Rijeci. Na istom fakultetu završio je 1985. godine postdiplomski studij i stekao zvanje magistra društveno-humanističkih znanosti iz područja pedagogije. Doktorsku disertaciju je odbranio 1994. godine na Filozofskom fakultetu u Novom  Sadu - Odsjek za pedagogiju, i stekao zvanje doktora pedagoških nauka.Kao magistar pedagoših nauka 1994. godine izabran je na Filozofskom fakultetu  u Nikšiću - Odsjek za obrazovanje...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave