Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: - Objasni osnovne didaktičke procese, pojmove, faktore i kategorije; - Analizira oblike planiranja i vrednovanja nastave, upoređuje savremene i tradicionalne modele planiranja i vrednovanja; - Uporedi strukturu razredno-predmetno-časovnog sistema u prošlosti i sadašnjosti; - Koristi opšti obrazovni okvir za mapiranje učenja, nastavnih problema i aktuelnih tema; - Koristi naučno-didaktičke izvore za proučavanje problema u nastavi u učenju; - Koristi teorijsko-empirijske pristupe prilikom prezentovanja određenih pitanja i problema u nastavi; - Učestvuje u timskom rješavanju problema iz organizacije nastave i učenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA KRTOLICA1x1
22B+8S+1P
MILICA JELIĆ3x1
22B+8S+1P

Nova objava - 24.03.2020 17:23