ORGANIZACIJA NASTAVE I UČENJA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: - Klasifikuje osnovne ciljeve nastave po različitim taksonomskih nivoima; - Analizira nastavni plan, program i kurikulim; - Poznaje specifičnosti organizacije nastave od predškolskog, osnovnog, srednjeg, univerzitetskog do obrazovanja odraslih i profesionalnog razvoja. - Uvažava etička pravila u procesu nastave i učenja. - Prati i analizira praktični vaspitno-obrazovni rad. - Primjenjuje teorijska i praktična znanja za analizu dostupnih istražvačkih rezultata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA KRTOLICA2x1
21B+2S+3P
MILICA JELIĆ3x1
21B+2S+3P

OBLICI NASTAVNOG RADA - 31.03.2020 02:06

PEDAGOGIJA - 24.03.2020 01:03