Ana Minić


Ana Minić
Šifra: 190457
Prezime i ime: Ana Minić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILNjemački jezik i književnostOsnovne1NJEMAČKA KNJIŽEVNOST I -SRED.V ,HUMANIZ I REFORM.0 x 00 x 00 x 0
FILNjemački jezik i književnostOsnovne2NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -BAROK I PROSVETITELJSTVO0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije