Ana Minić


Ana Minić
Šifra: 190457
Prezime i ime: Ana Minić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filološki fakultet Osnovne
Njemački jezik i književnost (2017)
1 Njemačka književnost 1 – Srednji vijek, humanizam i reformacija1x1
Filološki fakultet Osnovne
Njemački jezik i književnost (2017)
2 Njemačka književnost 2 – Barok i prosvjetiteljstvo1x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017)
2 Njemački jezik 22x1
Filološki fakultet Osnovne
Njemački jezik i književnost (2017)
3 Njemačka književnost 3 – Njemačka klasika i romantizam2x1
Filološki fakultet Osnovne
Njemački jezik i književnost (2017)
4 Njemačka književnost 4 – Bidermajer, realizam, naturalizam2x1
Filološki fakultet Osnovne
Njemački jezik i književnost
5 Njemačka književnost V2x1
Filološki fakultet Osnovne
Njemački jezik i književnost
6 Njemačka književnost VI2x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Njemački jezik i književnost
7 Njemačka književnost I - ekspresionizam2x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Njemački jezik i književnost
8 Njemačka književnost II - Franc Kafka2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije