Filozofski fakultet

Биографија
Биографија

Драго Перовић je рођен 8. јануара 1970. у Никшићу гдје је завршио основну (1984) и средњу школу (1988). Основне студије философије на Филозофском факултету у Никшићу завршио је 1994, а постдипломске студије на Оделењу за филозофију Филозофског факултета у Београду гдје је 18. јануара 1999. одбранио магистарски рад на тему Вријеме и повијесност (Хајдегерово рано разумијевање времена). На истом факултету 18. јануара 2006. одбранио је докторски рад на тему: Хајдегер и Левинас: онтолошка и етичка диференција и питање људске заједнице.

 Током 1999, 2001-2003. (по три мјесеца) боравио је на студијском боравку на Институту за философију Универзитета у Бечу.

 У октобру 1994. почео је да ради као асистент-сарадник на Одсјеку за философију Филозофског факултета у Никшићу, на предметима: Историја философије IV, Онтологија (III i IV година), а од 1996/97 и на предмету Историја философије III. 1999. изабран је у звање асистента. У септембру 2005. послије предаје докторског рада преузео је предавања на предметима: Основни философски појмови и проблеми и Философске дисциплине. У љетњем семестру 2007. г. изабран је за доцента на предметима: Основни философски појмови и проблеми, Философске дисциплине, Историја философије III и Историја философије XIX-ог вијека. 2012. реизабран је за исте наставне предмете. На Студијском програму за социологију предаје Историју политичких и социјалних теорија и Савремене социолошке теорије. Као гостујући наставник држао је предавања на Академији ликовних умјетности у Требињу (естетичка група предмета) и на Православном богословском факултету Светог Василија Острошког у Фочи (група предмета из историје филозофије).