Ljiljana Vujadinović

dr Ljiljana Vujadinović

docent | Filozofski fakultet

Ljiljana Vujadinović je rođena 6.03.1960. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Gimnaziju "Stojan Cerović"). Studijske 1978/79. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu - Univerzitet u Beogradu upisala je studije na Odsjeku za sociologiju, gdje je i diplomirala 9.05. 1983. godine. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu upisala je postdiplomske studije, Odsjek sociologija - smjer sociologija naselja, gdje je i odbranila magistarski rad pod nazivom "Sociološki aspekti razvoja Nikšića u posleratnom periodu". ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3TEORIJE KULTURE I POTREBA I0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4TEORIJA KULTURE I POTREBA II0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA GRADA I0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI I0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA GRADA I0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA GRADA2 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOGIJA GRADA II0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ljiljana Vujadinović, Svetlana K. PerovićInfluence of Technology on Socio-spatial City Development; Reflections on some 20th Century IdeasProstor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam

Obavjestenja iz nastave