Marina Koprivica


Marina Koprivica
Šifra: 191092
Prezime i ime: Marina Koprivica
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTOsnovne1POSLOVNI RUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3POSLOVNI RUSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6POSLOVNI RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije