Marina Koprivica

dr Marina Koprivica

docent | Filološki fakultet | honorarno

Živim u Podgorici, a u radnom odnosu sam na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, na Filozofskom fakultetu,  gdje sam 21. 4. 2021. godine izabrana u zvanje docenta. Na Katedri za ruski jezik i književnost držim predavanja na sljedećim disciplinama: Ruska književnost 18. vijeka, Ruska književnost - Romantizam, Ruska književnost 20. vijeka i Savremena ruska književnost 1 i Ruska književnost 20. vijeka i Savremena ruska književnost 2. U periodu  od 01. 03. 2001. do 21. 09. 2020. godine  bila sam angažovana kao...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave