Jelena Mašnić


Jelena Mašnić
Šifra: 191106
Prezime i ime: Jelena Mašnić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne1PSIHOLOGIJA2 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke2PSIHOLOGIJA3 x 10 x 00 x 0
PMFNASTAVA BIOLOGIJESpecijalisticke2PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne2SOCIJALNA PSIHOLOGIJA2 x 12 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFFIZIKASpecijalisticke2PSIHOLOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA3 x 12 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAMaster3PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAMaster3PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne4PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5OSNOVI SOCIJALNE PSIHOLOGIJE3 x 12 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 11 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6PRIMIJENJENA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA3 x 12 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne6PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA II (PSIH.UČEN I NAS)0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dijana Vučković, Jelena MašnićSuvremena obrazovna vrijednost izučavanja narodne bajke – literarni, socijalni i psihološki elementi bajke u mediteranskom kulturološkom metanarativu. ANNALES (Annals for Istrian and Mediterranean Studies)– Series Historia et Sociologia
Opširnije