Jelena Mešter

dr Jelena Mešter

docent | Filozofski fakultet

Rođena je u Mostaru, u Bosni i Hercegovini, gdje je počela osnovno obrazovanje, a završila u Podgorici. Gimnazijsku diplomu stekla je u srednjoj školi „Petar I Petrović Njegoš“ u Danilovgradu. 2002. godine je upisala studije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i diplomirala 2006. godine na temu „Socijalno – psihološka obilježja studenata kao determinante njihovih stavova prema nastavi i radu univerzitetskih profesora“. U julu 2010. godine uspješno odbranila magistarski rad na temu...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne1PSIHOLOGIJA2 x 11 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAMaster1PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke2PSIHOLOGIJA3 x 10 x 00 x 0
PMFNASTAVA BIOLOGIJESpecijalisticke2PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne2SOCIJALNA PSIHOLOGIJA2 x 12 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKASpecijalisticke2PSIHOLOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAMaster3PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAMaster3PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAMaster3PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAMaster3PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAMaster3PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAMaster3PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne4PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5OSNOVI SOCIJALNE PSIHOLOGIJE3 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5OSNOVI SOCIJALNE PSIHOLOGIJE2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6PRIMIJENJENA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nikolić Emilija, Nikolić Aleksandar, Stević Ruža, Brandmajer Tijana, Mićanović Veselin, Mašnić JelenaModel for Developing a Health-Related Quality of Life Questionnaire for Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseHindawi Canadian Respiratory Journal
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dijana Vučković, Jelena MašnićSuvremena obrazovna vrijednost izučavanja narodne bajke – literarni, socijalni i psihološki elementi bajke u mediteranskom kulturološkom metanarativu. ANNALES (Annals for Istrian and Mediterranean Studies)– Series Historia et Sociologia

Obavjestenja iz nastave

Nastava biologije-Psihologija

Materijal za nastavu 29.4. Prezentacija studentskih radova

Matematika > modul: Nastava matematike-Psihologija

Materijal za nastavu 29.4. Prezentacija studentskih radova

Matematika > modul: Nastava matematike-Psihologija

Materijal za nastavu za 29.4. Prezentacije studentskih radova

Sociologija (2017)-Socijalna psihologija

Usmeno polaganje (kolokvijumi) Socijalna psihologija

Fizika-Psihologija

Online nastava za 29.4.

Nastava biologije-Psihologija

Online nastava za 29.4.

Matematika > modul: Nastava matematike-Psihologija

Online nastava za 29.4.

Obrazovanje učitelja (2017)-Pedagoška psihologija

Online nastava Pedagoska psihologija

Sociologija (2017)-Socijalna psihologija

Online nastava Socijalna psihologija

Fizika-Psihologija

Online nastava