Jelena Mašnić


Jelena Mašnić
Šifra: 191106
Prezime i ime: Jelena Mašnić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad (2017)
1 Psihologija2x11x1
Filozofski fakultet Osnovne
Psihologija (2017)
2 Metodologija psiholoških istraživanja2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija (2017)
2 Socijalna psihologija2x12x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad
3 Psihologija2x1S
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja (2017)
4 Pedagoška psihologija2x12x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad
4 Socijalna psihologija2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja
5 Pedagoška psihologija I (učenje)2x11x1
Filozofski fakultet Osnovne
Psihologija
5 Socijalna psihologija I4x12x1
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja
6 Pedagoška psihologija II2x11x1
Filozofski fakultet Osnovne
Psihologija
6 Socijalna psihologija II3x12x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Fizika
8 Psihologija3x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika > modul: Nastava matematike
8 Psihologija3x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Nastava biologije
8 Psihologija3

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nikolić Emilija, Nikolić Aleksandar, Stević Ruža, Brandmajer Tijana, Mićanović Veselin, Mašnić JelenaModel for Developing a Health-Related Quality of Life Questionnaire for Chronic Obstructive Pulmonary Disease Hindawi Canadian Respiratory Journal
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nikolić Emilija, Nikolić Aleksandar, Stević Ruža, Brandmajer Tijana, Mićanović Veselin, Mašnić JelenaModel for Developing a Health-Related Quality of Life Questionnaire for Chronic Obstructive Pulmonary Disease Hindawi Canadian Respiratory Journal
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dijana Vučković, Jelena MašnićSuvremena obrazovna vrijednost izučavanja narodne bajke – literarni, socijalni i psihološki elementi bajke u mediteranskom kulturološkom metanarativu. ANNALES (Annals for Istrian and Mediterranean Studies)– Series Historia et Sociologia
Opširnije