Tatjana Vujović

dr Tatjana Vujović

docent | Filozofski fakultet

Tatjana Vujović – rodjena je u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i srednju Gimnaziju ,, Slobodan Škerović,,. Diplomirala je na Filozofskom Fakultetu u Nikšiću iz oblasti socijalne patologije  sa prosječnom ocjenom 10. Od 2002.godine radila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na poslovima asistenta-saradnika na katedri za sociologiju. Magistrirala na Filozofskom fakultetu u Niksiću 2006. godine sa prosječnom ocjenom 10 na predmetu socijalna patologija na temu ,,Uticaj roditeljskog zlostavljanja i zanemarivanja na javljanje...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJAOsnovne1SOCIJALNA DEMOGRAFIJA3 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3SOCIJALNA PATOLOGIJA2 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAMaster3SOCIOLOGIJA MARGINALIZOVANIH GRUPA2 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3SOCIJALNA PATOLOGIJA I0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster3SOCIOLOGIJA MARGINALIZOVANIH GRUPA2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4SOCIOLOGIJA DRUŠTVENIH DEVIJACIJA2 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4SOCIJALNA PATOLOGIJA II0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA POLITIKE I0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana VujovićPERCEPTION AND COPING WITH MOBBING TOWARDS WOMEN IN MONTENEGROAnnales, Series Historia et Sociologia

Obavjestenja iz nastave