Vučina Zorić


Vučina Zorić
Šifra: 191294
Prezime i ime: Vučina Zorić
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJAOsnovne1UVOD U PEDAGOGIJU3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne1ISTORIJA PEDAGOGIJE3 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1UVOD U PEDAGOGIJU2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA1 x 20 x 00 x 0
FFGeografijaSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA-TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA-TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA-TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne2TEORIJA VASPITANJA3 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne2TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne5OPŠTA PEDAGOGIJA TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6OPŠTA PEDAGOGIJA TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6OPŠTA PEDAGOGIJA TEORIJA VASPITANJA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCOPUS
Vučina ZorićEstablishment, work and prospective development of the department of pedagogy in MontenegroJournal of Contemporary Educational Studies
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vučina ZorićThe Influence of ideas of J.F. Herbart and the Herbartianism in Slovenia during the Period of the Austro-Hungarian MonarchyHECL
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vučina Zorić; Fundamentals of John Dewey’s concept of civic educationHistory of Education & Children’s Literature
2015SCOPUS
Vučina ZorićEducational Policy in socialist MontenegroSodobna pedagogika
2014SCOPUS
Protner, E., Medveš, Z., Batinić, Š., Miovska Spaseva, S., Spasenović, V., Šušnjara, S., Zorić, V.,Vujisić Živkovič, N. Bologna reform of subject teacher education in the newly founded states in the territory of the former YugoslaviaZbornik Instituta za pedagoška istraživanja
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vučina Zorić The development of primary school teachers education in MontenegroHistory of Education & Childrens Literature, Macerata: Edizioni Universita di Macerata