Vučina Zorić


Vučina Zorić
Šifra: 191294
Prezime i ime: Vučina Zorić
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Pedagogija (2017)
1 Istorija pedagogije3x1
Filozofski fakultet Osnovne
Pedagogija (2017)
1 Uvod u pedagogiju3x1
Filozofski fakultet Osnovne
Pedagogija (2017)
2 Teorija vaspitanja3x1
Filozofski fakultet Osnovne
Filosofija
7 Opšta pedagogija - teorija vaspitanja2
Filozofski fakultet Specijalisticke
Geografija
7 Opšta pedagogija - teorija vaspitanja2x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Istorija
7 Opšta pedagogija - teorija vaspitanja2x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Sociologija
7 Opšta pedagogija - teorija vaspitanja2x1
Filozofski fakultet Magistarske
Sociologija
1 Izborni predmet 2x1
Filozofski fakultet Magistarske
Obrazovna politika
1 Osnove obrazovane politike3x11x1
Filozofski fakultet Magistarske
Obrazovna politika
1 Osnove obrazovne politike3x11x1
Filozofski fakultet Osnovne
Predškolsko vaspitanje (2017)
1 Uvod u pedagogiju2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Predškolsko vaspitanje (2017)
2 Teorija vaspitanja2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCOPUS
Vučina ZorićEstablishment, work and prospective development of the department of pedagogy in MontenegroJournal of Contemporary Educational Studies
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vučina ZorićThe Influence of ideas of J.F. Herbart and the Herbartianism in Slovenia during the Period of the Austro-Hungarian MonarchyHECL
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vučina Zorić; Fundamentals of John Dewey’s concept of civic educationHistory of Education & Children’s Literature
2015SCOPUS
Vučina ZorićEducational Policy in socialist MontenegroSodobna pedagogika
2014SCOPUS
Protner, E., Medveš, Z., Batinić, Š., Miovska Spaseva, S., Spasenović, V., Šušnjara, S., Zorić, V.,Vujisić Živkovič, N. Bologna reform of subject teacher education in the newly founded states in the territory of the former YugoslaviaZbornik Instituta za pedagoška istraživanja
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vučina Zorić The development of primary school teachers education in MontenegroHistory of Education & Childrens Literature, Macerata: Edizioni Universita di Macerata