Srećko Rakočević

mr Srećko Rakočević

saradnik u nastavi | Filološki fakultet

Završio studije germanistike na Filološkom fakultetu u Beogradu. Predmeti koje predaje: Prevod, Savremeni njemački jezik, Njemački jezik   Oblast istraživanja: Translatologija

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 8 - NIVO C1.20 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2NJEMAČKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 3-NIVOB1.12 x 12 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 4-NIVOB1.20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK IV0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4PREVOD II0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 5-NIVOB2.10 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5OSNOVE PREVOĐENJA 30 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5NJEMAČKI JEZIK (STRUKE)0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5NJEMAČKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5NJEMAČKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5NJEMAČKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5NJEMAČKI JEZIK 50 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5NJEMAČKI JEZIK 50 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 6-NIVO B2.20 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6OSNOVE PREVOĐENJA 40 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6NJEMAČKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6NJEMAČKI JEZIK 60 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6NJEMAČKI JEZIK 60 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6PREVOD IV0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6NJEMAČKI JEZIK 60 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Njemački jezik i književnost-Prevod IV

Nova objava - 21.09.2020 12:31

Njemački jezik i književnost-Prevod III

Nova objava - 21.09.2020 12:30

Njemački jezik i književnost-OSNOVE PREVOĐENJA 3

Nova objava - 21.09.2020 12:29

Njemački jezik i književnost (2017)-Osnove prevođenja 1

Nova objava - 21.09.2020 12:26

Ruski jezik i književnost (2017)-Njemački jezik 4

Konačni rezultati_Njemački jezik 4

Francuski jezik i književnost (2017)-Njemački jezik 2

Konačni rezultati_Njemački jezik 2

Italijanski jezik i književnost (2017)-Njemački jezik 2

Konačni rezultati_Njemački jezik 2

Engleski jezik i književnost (2017)-Njemački jezik 2

Konačni rezultati_Njemački jezik 2