Srećko Rakočević


Srećko Rakočević
Šifra: 191568
Prezime i ime: Srećko Rakočević
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 8 - NIVO C1.20 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2NJEMAČKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 3-NIVOB1.12 x 12 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 4-NIVOB1.20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK IV0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4PREVOD II0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 5-NIVOB2.10 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5OSNOVE PREVOĐENJA 30 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)Osnovne5NJEMAČKI JEZIK (STRUKE)0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5NJEMAČKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5NJEMAČKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5NJEMAČKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5NJEMAČKI JEZIK 50 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5NJEMAČKI JEZIK 50 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 6-NIVO B2.20 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6OSNOVE PREVOĐENJA 40 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6NJEMAČKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6NJEMAČKI JEZIK 60 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6NJEMAČKI JEZIK 60 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6PREVOD IV0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6NJEMAČKI JEZIK 60 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije