Ana Miljkovac


Ana Miljkovac
Šifra: 195856
Prezime i ime: Ana Miljkovac
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne2LIKOVNA KULTURA2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne3METODIKA LIKOVNE KULTURE3 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne4LIKOVNA FORMA2 x 10 x 00 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne4LIKOVNA FORMA2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJEOsnovne5METODIKA LIKOVNE KULTURE0 x 00 x 00 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne5TEORIJA LIKOVNE FORME0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6UVOD U LUTKARSTVO2 x 11 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne6LIKOVNE TEHNIKE2 x 11 x 10 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne6LIKOVNE TEHNIKE2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne7METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE I1 x 12 x 10 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne7METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE I1 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne7METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE I0 x 00 x 00 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne7METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE I0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne8METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE II1 x 11 x 10 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne8METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE II1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije