Filozofski fakultet

Biografija - Miljkovac Ana
Biografija - Miljkovac Ana

Doc.dr Ana Miljkovac je rodjena 1967. godine u Nikšiću gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1987. se upisala na Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek vajarstvo. Sa te akademije se prepisala na Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju školske 1989/90. Diplomirala je 1992. godine u klasi profesora Pavla Pejovića sa prosječnom ocjenom 9.04 i ocjenom na diplomskom ispitu 10.

U aprilu 2003. godine je odbranila magistarski rad pod nazivom Postolje i skulptura – realno imaginarne relacije.

Doktorirala je 2013. godine na Scenskim umetnostima Fakulteta za umetnost i dizajn u Beogradu kod mentora profesora Miloša Šobajića sa temom Ana Miljkovac od 1997. do Smilje Bosiljčić od 2009. do 2011.umjetnički projekat.

Koautor je pet udžbenika i pet priručnika za nastavnike.

Važnije grupne izložbe

1997. učestvuje na III Cetinjskom bijenalu u sklopu Recycle – Art festa

1998. učestvuje na V Bijenalu umjetnosti minijature Gornji Milanovac

1999. predstavlja Crnu Goru na sajmu umjetnosti Drap– Art u Barseloni

2000. učestvuje na III Bijenalu scenskog dizajna YU STAT – Beograd

2000. predstavlja Crnu Goru na internacionalnim izložbama u Lilu – Francuska i Turneu – Belgija

2001. jedan od tri predstavnika Crne Gore na Osmom internacionalnom bijenalu u Egiptu

2001. učestvuje na projektu Lanac otkrivanja sa radom Sopstveno svijetlo, Virpazar

2002. učestvuje na izložbi Crnogorska umjetnost 1946 – 2000, galerija– Collegium Artisticum, Sarajevo

2002. učestvuje na IV Cetinjskom bijenalu sa radom Oblak što lebdi nad zemljom

2004. učestvuje na XVII Barskom ljetopisu, izložba Jedan drugi svijet

2005. učestvuje na IX Podgoričkom likovnom salonu, galerija Art, učešće sa radom Torzo- torzo

2006. učestvuje na izložbi Savremena crnogorska umjetnost, galerija Nadbiskupskog Muzeja Beč, učešće sa radom Duša

2006. učestvuje na izložbi Žene- Crna Gora, galerija Perjanički dom, Podgorica

2006. učestvuje na 39.Hercegnovskom zimskom likovnom salonu, učešće sa radovima Skica za beskonačnost i Ljepota definitivno nije u oku posmatrača

2007. učestvuje na izložbi Prepoznavanje, učešće sa radom Jedan mali prozor za nas, galerija ULUCG, Podgorica

2008. predstavlja Crnu Goru na bijenalu ,,Biblioteka, otvorena knjiga Balkana'', Čačak

2012. učestvuje na izložbi 70. najznačajnijih crnogorskih umjetnika XIX i XX vijeka, Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić, Cetinje 

2015. učestvuje na EXPO- Milano, Paviljon Crne Gore, izloženi suveniri: Hljeb i so, Sač- ženska keramika, Bukva nakit iz Crne Gore

2016. učestvuje na izložbi Imago Mundi, Contemporary Artists from Montenegro, učešće sa radom Svaki deo sveta je ukupnost sveta (Ibn Arabi) i Šta da ti pričam kad sve znaš... Lućano Beneton Collection,Italija

2016. učestvuje na 38. Crnogorskom likovnom salonu ,,13. novembar“ Cetinje

2017. učestvuje na Sedamom pekinskom bijenalu sa radom: Princeza od komunikacije i mira- Peking, Kina

2018. učestvuje na izložbi Hotel Drawings. učešće sa radom: Sobna temperature 2. 20-21 Visual Arts Centre, North Lincolnshire, United Kingdom

Samostalne izložbe

1998. izložba skulptura, glerija Stari grad, Kotor

1999. instalacija Šta je moglo biti manje moguće, galerija Doma omladine Budo Tomovic, Podgorica

1999. instalacija Centar, galerija Stari grad, Kotor

1999. izložba skulptura, galerija Nikola I, Nikšić

2000. instalacija Kuća čudnih duša, pruga Niksic- Podgorica

2004. instalacija Perpetuum mobile, Pravni fakultet, Podgorica

2006. instalacija Obrnuto stajanje, galerija Kuslevova kuća u Podgorici

2007. izložba Jedan mali prozor za nas, galerija Kulturnog centra, Kotor

2008. izložba Savršen pejzaž i nije ga briga za moju patnju zbog vremena, Perjanički dom, Podgorica

2009. projekcija video rada Dobrodošli u kafic IN na večeru u podne, Perjanicki dom, Podgorica

2010. izlozba Smilja Bosiljčić, rodjena 367. Dvorac Petrovića, Muzej Nesvrstanih, Podgorica

2013. doktorska izložba Luđilo, Galerija 73. Beograd

2013. izložba,, Institut 2013" Institut za crnu metalurgiju- Nikšić

Nagrade

1992. Prva nagrada za skulpturu FLU Cetinje 

1999. Prva nagradu za skulpturu, Sajam umjetnosti Drap – Art, Barselona

2005. Nagrada za crnogorski suvenir na konkursu Ministarstva kulture i medija i Ministarstva turizma 

2006. Prva nagrada za skulpturu na Podgoričkom likovnom salonu 

Bibliografija

Monografija: GLEDATI KROZ- PRIČE O MMF- u, 1997- 2013

Priručnici i udžbenici

Likovna kultura za treći ciklus devetogodišnje osnovne škole, priručnik za nastavnike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2006. ISBN 86-303-1025-1

 Likovna kultura za prvi razred osnovne škoje, priručnik za nastavnike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2010. ISBN 978-86-303-1463-6

 Likovna kultura za drugi razred osnovne škole, priručnik za nastavnike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2011. ISBN 978-86-303-1592-3

Likovna kultura za treći razred osnovne škoje, priručnik za nastavnike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2012. ISBN 978-86-303-1678-4

 Likovna kultura za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2006. ISBN 86-303-0998-9

 Likovna kultura za osmi razred devetogodišnje osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2007. ISBN 978-86-303-1181-9

 Likovna kultura za deveti  razred devetogodišnje osnovne škole,Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2008. ISBN 978-86-303-1296-0

 Umjetnost i vizuelna komunikacija, udžbenik za izbornu nastavu za I i II razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2011. ISBN 978-86-303-1632- 6

 Likovna radionica za sedmi, osmi i deveti razred osnovne skole, priručnik za nastavnike, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2013. 978-86-303-1790-3

Likovna radionica za sedmi, osmi i deveti razred osnovne skole, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2013. ISBN 978-86-303-1786-6

Stručni radovi:

 Karakteristike i metode trećeg ciklusa devetogodišnje osnovne škole u nastavi Likovnog vaspitanja, YU ISSN 0350-1094, Vaspitanje i obrazovanje 3, Podgorica 2006. str. 181.

 Principi Metodike likovnog vaspitanja kroz primjer gline-terakote kao likovne tehnike u predškolskom uzrastu, Prosvetni rad, oktobar 2006.

 Pogrešan stav društva u odnosu na likovnu umjetnost kao posledica problema u edukaciji, Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti, Problemi u crnogorskoj savremenoj likovnoj umjetnosti, 2009. ISBN 978-86-7215-217-3

 Angažovana skulptura, Centar za demokratsku tranziciju (CDT), tekst dostupan na internet stranici CDT-a: www.cdtmn.org

 

 

Dokumenti

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.