Ivan Tepavčević

mr Ivan Tepavčević

saradnik u nastavi mr | Filozofski fakultet | honorarno

Ivan Tepavčević rođen je 11.02.1982. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Dobitnik je diplome „Luča” I, II, III (za osnovno, srednje i visoko obrazovanje).             Školske 2001/2002. godine na Filozofskom fakultetu upisao studije Istorije i geografije i završio ih u redovnom roku sa prosječnom ocjenom 9,60 i ocjenom 10 na diplomskom radu sa temom „Crnogorska slika neprijatelja u listu „Crnogorac”...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miodarka Tepavčević i Ivan TepavčevićŽivot i djelo Stefana Mitrova Ljubiše u austrijskoj Dalmaciji od 1822. do 1878.Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ivan TepavčevićPOGLEDI VALTAZARA BOGIŠIĆA NA CRNU GORU I CRNOGORSKO DRUŠTVO (KRVNA OSVETA – IZMEĐU TRADICIJE I MODERNOG DRUŠTVA) ANNALES (Annals for Istrian and Mediterranean Studies)– Series Historia et Sociologia

Obavjestenja iz nastave