Filozofski fakultet

Biografija - Tepavčević Ivan
Biografija - Tepavčević Ivan

Ivan Tepavčević rođen je 11.02.1982. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Dobitnik je diplome „Luča” I, II, III (za osnovno, srednje i visoko obrazovanje).

            Školske 2001/2002. godine na Filozofskom fakultetu upisao studije Istorije i geografije i završio ih u redovnom roku sa prosječnom ocjenom 9,60 i ocjenom 10 na diplomskom radu sa temom „Crnogorska slika neprijatelja u listu „Crnogorac” 1871–1872”. U toku studija nagrađivan od strane Filozofskog fakulteta kao jedan od najboljih studenata sa visokom prosječnom ocjenom. Po završetku studija Skupština opštine Nikšić dodijelila mu je „Luču” i nagradu za izvanredno zalaganje u radu, redovno polaganje ispita i postignut uspjeh u toku studiranja.

            Školske 2006/2007. upisao na Filozofskom fakultetu postdiplomske studije, smjer – Istorija i položio ispite sa najvišom ocjenom. Magistrirao je 2012. godine. Sada je na doktorskim studijama.

            Objavio tridesetak naučnih radova u naučnim časopisima i učestvovao na više naučnih skupova i međunarodnih projekata. Koautor monografije Zeta. Sekretar Centra za geopolitiku. Od 2011. godine sekretar Studijskog programa istorija. 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.