Ivan Tepavčević


Ivan Tepavčević
Šifra: 195872
Prezime i ime: Ivan Tepavčević
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFISTORIJAOsnovne1OPŠTA ISTORIJA STAROG VIJEKA - ( STARI ISTOK )0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAMaster1IZBORNI PREDMET/ISTORIJA CRNOGORSKE DRŽAVNOSTI0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke1ISTOČNO PITANJE0 x 01 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne2OPŠTA ISTORIJA STAROG VIJEKA - ( GRČKA I RIM )0 x 03 x 10 x 0
FFISTORIJAMaster2IZBORNI PREDMET/KULTURA SAVREMENOG DOBA0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne3KULTURNA ISTORIJA EVROPE U NOVOM VIJEKU0 x 01 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne4KULTURNA ISTORIJA EVROPE II (1789-1918)0 x 01 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne5ISTORIJA CRNE GORE OD KRAJA XV DO KRAJAXVIII VIJ.0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne5ISTORIJA BALKANA OD KRAJA XV DO KRAJA XVIII VIJ.0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne5OPŠTA SAVREMENA ISTORIJA ( 1917-1941)0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne5ISTOČNO PITANJE0 x 01 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne6ISTORIJA CRNE GORE OD KRAJA XVIII DO 1918.G.0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne6ISTORIJA BALKANA OD KRAJA XVIII DO 1918.GOD.0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne6OPŠTA SAVREMENA ISTORIJA (1941-1989)0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ivan TepavčevićPOGLEDI VALTAZARA BOGIŠIĆA NA CRNU GORU I CRNOGORSKO DRUŠTVO (KRVNA OSVETA – IZMEĐU TRADICIJE I MODERNOG DRUŠTVA) ANNALES (Annals for Istrian and Mediterranean Studies)– Series Historia et Sociologia

09.04.2021

Istorija (2017)-Opšta istorija starog vijeka Grčka i Rim)

Opšta istorija starog vijeka (Grčka i Rim) - predavanje


04.04.2021

Istorija (2017)-Kulturna istorija Evrope II (1789-1918)

Informacije o održavanju nastave - novi video link


03.04.2021

Istorija (2017)-Opšta istorija starog vijeka Grčka i Rim)

Opšta istorija starog vijeka (Grčka i Rim) - predavanje


27.03.2021

Istorija (2017)-Opšta istorija starog vijeka Grčka i Rim)

Opšta istorija starog vijeka (Grčka i Rim) - predavanje


19.03.2021

Istorija (2017)-Opšta istorija starog vijeka Grčka i Rim)

Opšta istorija starog vijeka (Grčka i Rim) - predavanje


11.03.2021

Istorija (2017)-Opšta istorija starog vijeka Grčka i Rim)

Opšta istorija starog vijeka (Grčka i Rim) - predavanje


25.02.2021

Istorija (2017)-Opšta istorija starog vijeka Grčka i Rim)

Opšta istorija starog vijeka (Grčka i Rim) - predavanje


18.02.2021

Istorija (2017)-Opšta istorija starog vijeka Grčka i Rim)

Opšta istorija starog vijeka (Grčka i Rim) - predavanje


14.02.2021

Istorija (2017)-Kulturna istorija Evrope II (1789-1918)

Informacije o održavanju predavanja


18.05.2020

Istorija-Istorija Crne Gore od kraja XVIII vijeka do 1918. godine

Online vježbe iz Istorije Crne Gore od kraja XVIII vijeka do 1918. godine


18.05.2020

Istorija (2017)-Kulturna istorija Evrope II (1789-1918)

Online vježbe iz Kulturne istorije Evrope II


18.05.2020

Istorija (2017)-Opšta istorija starog vijeka Grčka i Rim)

ONLINE PREDAVANJE IZ OPŠTE ISTORIJE STAROG VIJEKA II (GRČKA I RIM)


Opširnije