Ivan Tepavčević


Ivan Tepavčević
Šifra: 195872
Prezime i ime: Ivan Tepavčević
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija (2017)
1 Opšta istorija starog vijeka (Stari Istok)2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija (2017)
2 Opšta istorija starog vijeka Grčka i Rim)3x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija (2017)
3 Kulturna istorija Evrope u novom vijeku1x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija (2017)
4 Kulturna istorija Evrope II (1789-1918)1x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija
5 Istorija Balkana od kraja XV do kraja XVIII vijeka2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija
5 Istorija Crne Gore od kraja XV do kraja XVIII vijeka2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija
5 Kultura modernog doba I1x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija
5 Opšta savremena istorija (1917-1941)2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija
6 Istorija Balkana od kraja XVIII vijeka do 1918. godine2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija
6 Istorija Crne Gore od kraja XVIII vijeka do 1918. godine3x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija
6 Kultura modernog doba II1x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija
6 Opšta savremena istorija (1941-1989)2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ivan TepavčevićPOGLEDI VALTAZARA BOGIŠIĆA NA CRNU GORU I CRNOGORSKO DRUŠTVO (KRVNA OSVETA – IZMEĐU TRADICIJE I MODERNOG DRUŠTVA) ANNALES (Annals for Istrian and Mediterranean Studies)– Series Historia et Sociologia