Dragica Rajković

mr Dragica Rajković

saradnik u nastavi | Filozofski fakultet | honorarno

Osnovne i master studije psihologije je završila na Filozofskom fakultetu-Odsjek za psihologiju, Univerziteta u Novom Sadu. Student je doktorskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakon radnog iskustva u oblasti poslovne psihologije, januara 2014. godine počinje sa radom u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Načelnica je Sektora za tretman osuđenih lica od jula 2017. godine. Samim tim, posebno interesovanje posvećuje penološkoj psihologiji. Na konferencijama i kongresima, bilo kao autor ili koautor,...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1PSIHOLOGIJA UČENJA I NASTAVE0 x 01 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1PRAKSA 10 x 05 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster2PSIHOLOGIJA UČENJA I NASTAVE0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2PSIHOLOGIJA I MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster2PSIHOLOGIJA U MENADŽMENTU0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne3RAZVOJNA PSIHOLOGIJA I0 x 00 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne3PSIHOLOGIJA LIČNOSTI0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne3PSIHOLOŠKI PRAKTIKUM III0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne4PSIHOLOGIJA INDIVIDUALNIH RAZLIKA0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne4PSIHOLOŠKI PRAKTIKUM IV0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5PRIMIJENJENA RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave