Dragica Rajković


Dragica Rajković
Šifra: 196097
Prezime i ime: Dragica Rajković
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1PSIHOLOGIJA UČENJA I NASTAVE0 x 01 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1PRAKSA 10 x 05 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster2PSIHOLOGIJA UČENJA I NASTAVE0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2PSIHOLOGIJA I MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster2PSIHOLOGIJA U MENADŽMENTU0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne3PSIHOLOGIJA LIČNOSTI0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne3PSIHOLOŠKI PRAKTIKUM III0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne4PSIHOLOGIJA INDIVIDUALNIH RAZLIKA0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne4PSIHOLOŠKI PRAKTIKUM IV0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5PRIMIJENJENA RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor