Filozofski fakultet

Biografija - Rajković Dragica
Biografija - Rajković Dragica

Osnovne i master studije psihologije je završila na Filozofskom fakultetu-Odsjek za psihologiju, Univerziteta u Novom Sadu. Student je doktorskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Nakon radnog iskustva u oblasti poslovne psihologije, januara 2014. godine počinje sa radom u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Načelnica je Sektora za tretman osuđenih lica od jula 2017. godine. Samim tim, posebno interesovanje posvećuje penološkoj psihologiji.

Na konferencijama i kongresima, bilo kao autor ili koautor, prezentovala je više naučnih radova. 

Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Odsjeku za psihologiju, angažovana je kao saradnik u nastavi od novembra 2012. godine.