Filozofski fakultet

Biografija - Bakrač Vladimir
Biografija - Bakrač Vladimir

    Vladimir Bakrač je rođen u Nikšiću gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu je završio u Baru, a Filozofski fakultet – Odsjek za sociologiju završio je u Nikšiću. Upisao je postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu - Univerzitet Crne Gore 2005. godine, gdje je  na temu  Religija i nacija – teorijska analiza sličnosti i razlika, magistrirao 2008. godine. Godine 2009. upisuje doktorske studije na Filozofskom fakultetu  -  Univerzitet u Beogradu, na Katedri za sociologiju. Doktorsku disertaciju pod nazivom Religioznost mladih u Crnoj Gori odbranio je na Filozofskom fakultetu Univerzitet u Beogradu oktobra 2012. godine. Od 2013. godine, angažovan je u nastavi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (UCG), kao profesor na predmetima Sociologija religije I i Sociologija religije II, a na Fakultetu političkih nauka, Politička sociologija i Opšta sociologija.  Na Univerzitetu Crne Gore biran je u zvanje docenta za oblas Sociologija i Politika i religija 2017. godine. U zvanje vanrednog profesora, biran je u martu 2022. godine na Fakultetu političkih nauka i Filozofskom fakultetu.

   Autor je više naučnih radova, članaka i prikaza pretežno iz oblasti religije, a učesnik je u više domaćih i međunarodnih projekata. Član je savjetodavnog tijela u međunarodnim organizacijama za religiološka i kulturološka pitanja ALF. Član je Odbora u Centru za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije na Univerzitetu Crne Gore. Član u recenzentskom timu u časopisima od međunarodnog značaja. Član je uređivačkog odbora u časopisu Occasional Papers on Religion in Eastern Europe (OPREE). Učestvovao je na velikom broju konferencija od domaćeg i međunarodnog značaja, kao i u Erasmus + mobilnosti akademskog osoblja u Italiji i Turskoj. Rukovodilac je Studijskog programa za sociologiju od 2020. godine. U izdanju Narodne knjige i Miba BOOK, objavljena je monografija Religija i mladi – religioznost mladih u Crnoj Gori. Posebna interesovanja su mu iz oblasti sociologija religije, politika i religija, odnos religije i nacije, međureligijski dijalog, politička sociologija, i sl. 

https://orcid.org/0000-0002-8744-993X 

https://scholar.google.com/citations?user=fT3xJJEAAAAJ&hl=sr 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.