POLITIČKA SOCIOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR BAKRAČ
NEMANJA STANKOV

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Popravni drugog kolokvijuma

Promjena termina drugog kolokvijuma

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni prvog kolokvijuma

Sociologija