POLITIČKA SOCIOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR BAKRAČ
NEMANJA STANKOV

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

Popravni prvog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma

Kolokvijum

Nova objava - 27.09.2021 09:23

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma

Sociologija