Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Nakon što završi osnovne studije psihologije, studenti su u mogućnosti da: 1. Razumiju razvoj i aktuelni status psihologije kao nauke i struke; 2. Poznaju i razumiju osnovne principe i faktore psihičkog razvoja čovjeka; 3. Samostalno analiziraju probleme, pojave i zadatke iz različitih psihološko teorijskih perspektiva; 4. Primjenjuju statističke procedure u oblasti humanističkih nauka i društvenih djelatnosti, te učestvuju u projektovanju i realizaciji različitih psiho-socijalnih programa; 5. Adekvatno i koherentno interpretiraju rezultate objavljenih psiholoških istraživanja; 6. Kritički interpretiraju naučnu i stručnu literaturu; 7. Sopstvenim primjerom i modelom ponašanja promovišu vrijednosti i načine ponašanja koji pružaju podršku ljudskim pravima, razvijanju otvorenih, demokratskih građanskih društava, uključujući zaštitu prava svih manjina; 8. Samostalno prate i evaluiraju svoj rad, prepoznaju potrebu za kontinuiranom ličnom i edukacijom drugih; 9. Prate i primjenjuju inovacije u oblastima psihologije; 10. Primjenjuju etička i pravna pitanja bitna za psihološku praksu i profesionalnu poziciju psihologa.