Nada Purić


Nada Purić
Šifra: 196127
Prezime i ime: Nada Purić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJAMaster1PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJE3 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJE2 x 12 x 10 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAMaster1PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne2RAZVOJNA PSIHOLOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne3RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6OSNOVI PEDAGOŠKE PSIHOLOGIJE2 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6OSNOVI PSIHOLOGIJE RADA2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

23.02.2021

Psihologija-Osnovi psihologije rada

Problemi psihologije rada


23.02.2021

Psihologija-Osnovi psihologije rada

Psihologija rada kao primijenjena nauka


23.02.2021

Psihologija-Osnovi pedagoške psihologije

Istorijski razvoj pedagoške psihologije


23.02.2021

Psihologija-Osnovi pedagoške psihologije

Predmet pedagoške psihologije


18.02.2021

Psihologija-Osnovi pedagoške psihologije

Predmet pedagoške psihologije, Priroda i karakteristike učenja u školskom kontekstu Nova objava - 18.02.2021 15:18


14.11.2020

Smjernice za Zoom aplikaciju studentima Filozofskog fakulteta sa st.programa Psihologija za predavanje iz predmeta Psihologija rada i organizacije za 14.11.2020.


08.11.2020

Smjernice za Zoom aplikaciju studentima Filozofskog fakulteta sa st.programa Obrazovanje učitelja za predavanje iz Razvojne psihologije


05.11.2020

Smjernice za studente Filološkog fakulteta za predavanje iz Razvojne psihologije na Zoom aplikaciji u petak 06.11.2020.u 16:00časova


31.10.2020

Prezentacije za studente Filozofskog fakulteta, sa studijskog programa Psihologija, iz predmeta Psihologija rada i organizacije


31.10.2020

Smjernice za studente Filozofskog fakulteta - Obrazovanje učitelja za predavanjeu utorak iz Razvojne psihologije i prezentacije


31.10.2020

Smjernice za Zoom aplikaciju za studente psihologije - predavanje iz predmeta Psihologija rada i organizacije - 31.10.2020


28.10.2020

Smjernice za studente Filološkog fakulteta za predavanje iz Razvojne psihologije na Zoom aplikaciji u petak 30.10.2020.u 16:00časova


Opširnije