Nada Purić


Nada Purić
Šifra: 196127
Prezime i ime: Nada Purić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJAMaster1PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJE3 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJE2 x 12 x 10 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAMaster1PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne2RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne2RAZVOJNA PSIHOLOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFGeografijaSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne3RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6OSNOVI PEDAGOŠKE PSIHOLOGIJE2 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6OSNOVI PSIHOLOGIJE RADA2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

24.10.2020

Prezentacija sa predavanja iz Razvojne psihologije za studente sa Filološkog fakulteta i sa st. programa Učitelji


24.10.2020

Prezentacije sa predavanja iz predmeta Psihologija rada i organizacije za studente Psihologije


23.10.2020

Smjernice za Zoom aplikaciju za studente psihologije - predavanje iz predmeta Psihologija rada i organizacije - 24.10.2020


22.10.2020

Smjernice za zoom aplikaciju za studente spec studija Filološkog fakulteta za predmet Razvojna psihologija


19.10.2020

Psihologija-Psihologija rada i organizacije

Metode i tehnike razvojne psihologije - za st program učitelji i spec studije na Filološkom fakultetu


13.10.2020

Psihologija-Psihologija rada i organizacije

Nova objava - 13.10.2020 19:06


13.10.2020

Psihologija-Psihologija rada i organizacije

Obavještenje o smjernicama za pracenje predavanja iz Razvojne psihologije za studente st. programa Učitelji


13.10.2020

Psihologija-Psihologija rada i organizacije

Obavještenje o uputima za Zoom aplikaciju za Razvojnu psihologiju za studente spec studija Filološkog fakulteta


25.05.2020

Psihologija-Osnovi psihologije rada

Organizaciona struktura i dizajn


22.05.2020

Psihologija-Osnovi pedagoške psihologije

Profesionalna uloga školskog psihologa u realnom školskom kontekstu i u kontekstu tranzicije


06.05.2020

Psihologija-Osnovi pedagoške psihologije

Psihološki problemi obrazovanja djece sa posebnim potrebama - 06.05.2020 16:00


06.05.2020

Psihologija-Osnovi pedagoške psihologije

Darovita i kreativna djeca i učenici - 06.05.2020 14:53


Opširnije