Filozofski fakultet

Biografija - Purić Nada
Biografija - Purić Nada

Purić Nada, rođena je 1961. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Na Univerzitetu u Beogradu, kao redovni student završava osnovne studije.

Magistarske studije psihologije upisala  2003. godine, na Filozofskom fakultetu  u Beogradu, kod mentora prof. dr Sulejmana Hrnjice, a završila  2007.godine.  Magistrirala na magistarskoj  tezi:  „Unutrašnja i statusna motivacija za izbor zanimanja na adolescentnom uzrastu“ i time stekla zvanje magistra psiholoških nauka.

Doktorske studije završila 2012. godine na Filozofskom fakultetu Pale – Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kod mentorke prof. dr  Jasne Bajraktarević, kada je odbranila  doktorsku disertaciju „Socio-statusna i psihološka obilježja učenika kao faktor njihovog školskog postignuća“ i time stekla zvanje doktora psiholoških nauka.

Završila je i psihoterapiju REBT: Racionalno Emocionalno Bihejvioralnu Terapiju, u trajanju od dvije godine, u Beogradu.

Radila dvije godine na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, na studijskom programu Poslovna psihologija, kao saradnik u nastavi  na predmetima: psihologija rada 1, psihologija rada 2, psihologija marketinga, psihologija organizacionog ponašanja, upravljanje ljudskim resursima i psihologija menadžmenta.

Od 2012. godine angažovana je kao predavač na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na predmetima: osnovi razvojne psihologije, osnovi pedagoške psihologije, osnovi psihologije rada, socijalna psihologija, psihologija rada i organizacije, razvojna psihologija, pedagoška psihologija.

Nada Purić učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama sa radovima vezanim za oblast psihologije. Objavila je više naučnih radova. Aktivno se služi engleskim jezikom.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.