Nada Purić


Nada Purić
Šifra: 196127
Prezime i ime: Nada Purić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJAMaster1PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJE3 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJE2 x 12 x 10 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1RAZVOJNA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAMaster1PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne2RAZVOJNA PSIHOLOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster2PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne3RAZVOJNA PSIHOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6OSNOVI PEDAGOŠKE PSIHOLOGIJE2 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6OSNOVI PSIHOLOGIJE RADA2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije