Dragomir Kićović

dr Dragomir Kićović

redovni profesor | Filozofski fakultet | honorarno

Драгомир М. Кићовић, рођен је 18. маја 1953. године у Слатини. Основну школу завршио је у Слатини (4 разреда) и „Бајо Јојић“ у Андријевици, а Средњу техничку у Иванграду 1973. године. Војни рок служио је у Нишу и Приштини, 1973–1974. године. Од септембра 1974. до септембра 1978. године био је студент Природно-математичког...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave