Aleksandra Simanić


Aleksandra Simanić
Šifra: 196286
Prezime i ime: Aleksandra Simanić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1SAVREMENE TENDENCIJE U ANGLOAMERIČKOJ KNJIŽEVNOSTI0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ENGLESKA KNJIŽEVNOST I -SREDNJI VIJEK0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ENGLESKA KNJIŽEVNOST 2 - RENESANSA I RESTAURACIJA0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK U STRUCI I0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK U STRUCI II0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ENGLESKA KNJIŽEVNOST V-KNJIŽEVNOST 19 .VIJEKA0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKA KNJIŽEVNOST 6 - KNJIŽEVNOST 20 VIJEKA0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6SEMINARSKI RAD IZ KNJIŽEVNOSTI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor