Novak Adžić


Novak Adžić
Šifra: 196337
Prezime i ime: Novak Adžić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFISTORIJAOsnovne1UVOD U ISTORIJU SA ISTORIOGRAFIJOM I0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne2UVOD U ISTORIJU SA ISTORIOGRAFIJOM II0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne5ISTORIJA JUGOSLAVIJE I0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne6ISTORIJA JUGOSLAVIJE II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor