Novak Adžić

mr Novak Adžić

saradnik u nastavi mr | Filozofski fakultet | honorarno

BIOGRAFIJA NOVAK V. ADŽIĆ, rođen je 5. januara 1975. godine na Cetinju. Na Cetinju je završio osnovnu i školu i gimnaziju. Diplomirao je na 2001. na Pravnom Fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Magistrirao je 2012. istoriju na Filosofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću. Doktorand je istorijskih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Pripravnički staž odradio je u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, u kojemu je potom u savjetničkom zvanju službovao dvije godine. Od oktobra 2003....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFISTORIJAOsnovne1UVOD U ISTORIJU SA ISTORIOGRAFIJOM I0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne2UVOD U ISTORIJU SA ISTORIOGRAFIJOM II0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAMaster3METODOLOGIJA ISTORIJSKIH ISTRAŽIVANJA0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne5ISTORIJA JUGOSLAVIJE I0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne6ISTORIJA JUGOSLAVIJE II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave