Novak Adžić

mr Novak Adžić

saradnik u nastavi mr | Filozofski fakultet | honorarno

BIOGRAFIJA NOVAK V. ADŽIĆ, rođen je 5. januara 1975. godine na Cetinju. Na Cetinju je završio osnovnu i školu i gimnaziju. Diplomirao je na 2001. na Pravnom Fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Magistrirao je 2012. istoriju na Filosofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću. Doktorand je istorijskih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Pripravnički staž odradio je u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, u kojemu je potom u savjetničkom zvanju službovao dvije godine. Od oktobra 2003....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave