Grbović Snežana


Grbović Snežana
Šifra: 196340
Prezime i ime: Grbović Snežana
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFGEOGRAFIJAMaster1TEORIJSKE OSNOVE METODIKE GEOGRAFIJE3 x 12 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke1TEORIJSKE OSNOVE METODIKE GEOGRAFIJE2 x 11 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAMaster2METODIKA NASTAVE GEOGRAFIJE SA ŠKOLSKIM RADOM3 x 14 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke2METODIKA NASTAVE GEOGRAFIJE SA ŠKOLSKIM RADOM2 x 12 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke2METODIKA NAST. POZNAV.PRIRODE I DRUŠTVA SA ŠK.RAD.2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor