Grbović Snežana

dr Grbović Snežana

saradnik u nastavi dr | Filozofski fakultet | honorarno

Saradnik u nastavi Ime i prezime: Snežana GrbovićZvanje: doktor geografije-oblast životna sredinaE – mail: gsnezana@t-com.me Osnovnu i srednju školu završila je u Nikšiću. Diplomirala je na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću, smjer Istorija i geografija. Zvanje magistra geografskih nauka stekla je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu odbranila je doktorsku disertaciju čime je stekla naučni stepen doktora geografije-oblast životna...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFGEOGRAFIJAMaster1TEORIJSKE OSNOVE METODIKE GEOGRAFIJE3 x 12 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke1TEORIJSKE OSNOVE METODIKE GEOGRAFIJE2 x 11 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJAMaster2METODIKA NASTAVE GEOGRAFIJE SA ŠKOLSKIM RADOM3 x 14 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke2METODIKA NASTAVE GEOGRAFIJE SA ŠKOLSKIM RADOM2 x 12 x 10 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke2METODIKA NAST. POZNAV.PRIRODE I DRUŠTVA SA ŠK.RAD.2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave