Snežana Grbović

dr Snežana Grbović

saradnik u nastavi dr | Filozofski fakultet | honorarno

Saradnik u nastavi Ime i prezime: Snežana GrbovićZvanje: doktor geografije-oblast životna sredinaE – mail: gsnezana@t-com.me Osnovnu i srednju školu završila je u Nikšiću. Diplomirala je na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću, smjer Istorija i geografija. Zvanje magistra geografskih nauka stekla je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu odbranila je doktorsku disertaciju čime je stekla naučni stepen doktora geografije-oblast životna...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave