Jovana Jovović

Jovana Jovović

saradnik u nastavi | Filozofski fakultet | honorarno

Rodjena je 18.05.1987. godine u Nikšiću gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne akademske studije na Studijskom programu za psihologiju upisala je studijske 2006/2007. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i završila ih sa prosječnom ocjenom 9.52.  Postdiplomske specijalističke akademske studije završila je godinu kasnije  sa prosječnom ocjenom 9.64., odbranivši diplomski rad na temu Verbalna fluentnost mladih i starih ispitanika.  Pripravnički staž odradila je u Dnevnom centru za djecu sa...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave