Jovana Jovović


Jovana Jovović
Šifra: 196343
Prezime i ime: Jovana Jovović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJAMaster1MENTALNO TESTIRANJE0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1OPŠTA PSIHOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1MENTALNO TESTIRANJE0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne1OPŠTA PSIHOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne1PSIHOLOŠKI PRAKTIKUM I0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1PSIHOLOGIJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA0 x 01 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne2METODOLOGIJA PSIHOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne2PSIHOLOŠKI PRAKTIKUM II0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne3PSIHOLOGIJA UČENJA0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne4PSIHOLOGIJA PAMĆENJA I MIŠLJENJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije