Filozofski fakultet

Biografija - Jovović Jovana
Biografija - Jovović Jovana

Rodjena je 18.05.1987. godine u Nikšiću gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne akademske studije na Studijskom programu za psihologiju upisala je studijske 2006/2007. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i završila ih sa prosječnom ocjenom 9.52.  Postdiplomske specijalističke akademske studije završila je godinu kasnije  sa prosječnom ocjenom 9.64., odbranivši diplomski rad na temu Verbalna fluentnost mladih i starih ispitanika.  Pripravnički staž odradila je u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Nikšiću. Akademske 2015/16. godine upisala je master studije istraživačkog smjera na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na Studijskom programu za psihologiju izvodi vježbe iz predmeta: Psihologija pamćenja i mišljenja, Psihologija učenja, Mentalno testiranje, Psihologija djece sa posebnim potrebama i Psihološki praktikum I i II. Na studijskim programima za pedagogiju, obrazovanje učitelja i predškolsko vaspitanje izvodi vježbe iz Opšte psihologije i Razvojne psihologije.