Sanela Pejaković


Sanela Pejaković
Šifra: 230317
Prezime i ime: Sanela Pejaković
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I3 x 12 x 20 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne1ENGLESKI JEZIK 12 x 20 x 00 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 11 x 10 x 0
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 11 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne2ENGLESKI JEZIK 22 x 20 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne2ENGLESKI JEZIK I2 x 12 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUOsnovne3ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne3ENGLESKI JEZIK 32 x 10 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne3ENGLESKI JEZIK II2 x 11 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III1 x 10 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne4ENGLESKI JEZIK 42 x 10 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne4ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUOsnovne5ENGLESKI JEZIK III-POMORSKA KORESPODENCIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5ENGLESKI JEZIK V2 x 10 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne5ENGLESKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne6ENGLESKI JEZIK V2 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije