Sanela Pejaković

dr Sanela Pejaković

viši lektor dr | Filološki fakultet

Rođena je 18. januara 1976. godine u Cetinju. Živi u Budvi, gdje je završila Osnovnu i Srednju školu. Nakon gimnazije, školovanje se nastavlja u Beogradu na Filološkom fakultetu, na koji se upisala 1994. godine. Diplomirala je na Odsjeku za engleski jezik i književnost 29. oktobra 1998. godine i iste godine počela da radi u Opštini Budva i u Srednjoškolskom Centru „Danilo Kiš“. Godine 2000.napušta stalni posao u Srednjoj školi i prihvata stalni radni odnos na Fakultetu za pomorstvo.  Kao stipendista...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I3 x 10 x 00 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 11 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 11 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 11 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave