Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Komponuje likovne elemente na osnovu prethodno stecenog iskustva. 2. Napravi konstrukciju za portret sa poprsjem. 3. Pokaze proces izlivanja u gipsu zavrsenog rada. 4. Napravi tehnicku konstrukciju za mali akt. 5. Upotrebljava glinu za modelovanje malog akta po zivom modelu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA RADOVANOVIĆ2x1
2B
NENAD ŠOŠKIĆ2x1
2B