Mladen Kozomara


Mladen Kozomara
Šifra: 245012
Prezime i ime: Mladen Kozomara
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSlikarstvoMagistarske1FILOZOFIJA UMJETNOSTI III2 x 10 x 00 x 0
FLUGrafikaMagistarske1FILOZOFIJA UMJETNOSTI III2 x 10 x 00 x 0
FLUSlikarstvoMagistarske2FILOZOFIJA UMJETNOSTI IV2 x 10 x 00 x 0
FLUGrafikaMagistarske2FILOZOFIJA UMJETNOSTI IV2 x 10 x 00 x 0
FLUGrafički dizajnMagistarske3FILOZOFIJA UMJETNOSTI V2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor