Žana Lekić

mr Žana Lekić

redovni profesor | Muzička akademija

                  Žana Lekić, flautistkinja, redovni profesor na Muzičkoj akademiji na Cetinju, rođena je 19.05.1977. godine u Kraljevu.  Završila je nižu i srednju muzičku školu „Stevan Mokranjac“, u klasi uglednog pedagoga, prof. Karolja Maročika.  Godine 1997. upisuje Muzičku akademiju na Cetinju u klasi eminentnog flautiste, prof. Ljubiše Jovanovića gdje je diplomirala 2000. godine  a magistrirala 21. jula 2003. sa najvišim ocjenama....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1KAMERNA MUZIKA I2 x 20 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2KAMERNA MUZIKA II2 x 20 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3KAMERNA MUZIKA III2 x 30 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4KAMERNA MUZIKA IV2 x 30 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KAMERNA MUZIKA V2 x 22 x 20 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KAMERNA MUZIKA VI2 x 12 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1KAMERNA MUZIKA I0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2KAMERNA MUZIKA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave