Muzička akademija

Biografija - Lekić Žana
Biografija - Lekić Žana

 

                Žana Lekić, flautistkinja, redovni profesor na Muzičkoj akademiji na Cetinju, rođena je 19.05.1977. godine u Kraljevu.  Završila je nižu i srednju muzičku školu „Stevan Mokranjac“, u klasi uglednog pedagoga, prof. Karolja Maročika.  Godine 1997. upisuje Muzičku akademiju na Cetinju u klasi eminentnog flautiste, prof. Ljubiše Jovanovića gdje je diplomirala 2000. godine  a magistrirala 21. jula 2003. sa najvišim ocjenama. Tokom školovanja osvajala je brojne nagrade na republičkim, saveznim i međunarodnim takmičenjima, kao solista i kao kamerni muzičar.

 

Usavršavala se na brojnim seminarima kod vodećih svjetskih flautista - Janos Balint - Mađarska, Michael Debost-USA, Ketlin Chestin - USA, Aurel Nicolet - Švajcarska, Jiri Valek - Češka, Eje Kaufeldtl - Švedska, Gunilla von Baar – Švedska, Dejan Gavrić – Njemačka, Peter  Lucas Graff- Njemačka. Godine 2000.  započinje njena pedagoška karijera na Muzičkoj akademiji, najprije kao saradnik stažista, na predmetu Kamerna muzika, kasnije kao stručni saradnik u nastavi, 2009.  postaje docent za Kamernu muziku na Muzičkoj akademiji, a 2014. godine bira se u zvanje vanrednog profesora. Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, decembra 2019.godine bira se u zvanje redovnog profesora na predmetu kamerna muzika.

 

PEDAGOŠKA I STRUČNA DJELATNOST

 

Njen profesionalni angažman profesora flaute započinje 2004. godine u  ŠOSMO „ Vida Matjan“ u Kotoru, i traje do 2010.

Osnivač je klase flaute u muzičkoj školi ‘’Savo Popović’’ na Cetinju 2006. godine.

U periodu 2003-2006.  Bila je angažovana kao profesor flaute u  MŠ u Bijelom Polju.

U dosadašnjoj pedagoškoj karijeri, studenti i učenici iz njene klase dobitnici su brojnih republičkih i međunarodnih nagrada (preko 70).

Redovni je član žirija na takmičenjima u Crnoj Gori u kategoriji flaute i kamene muzike. Redovni je predavač  Ljetnjeg kampa za kamernu muziku na Ivanovim koritima (Cetinje).  Član je Crnogorskog Simfonijskog orkestra od njegovog osnivanja 2007. do juna 2015. godine.

Član Stukovnog vijeća za umjetnost na Univerzitetu Crne Gore u dva mandata, 2012 - 2016.

Od marta 2014. do oktobra 2015. godine, obavljala je funkciju vršioca dužnosti Sekretara za kulturu i medije Prijestonice Cetinje.

Član je Savjeta Narodnog muzeja Crne Gore kao i Savjeta za kulturu Prijestonice Cetinje od juna 2018.godin

Aktivno učestvuje u kulturnom i javnom životu Crne Gore.

 

KONCERTNA DJELATNOST

 

Ostvarila je veliki broj resitala na koncertnim podijumima u zemlji i regionu, predstavljajući najprije Muzičku akademiju a zatim i mladu crnogorsku umjetničku scenu. . Kao solista nastupala je na, gotovo svim, festivalima u Crnoj Gori - DEUS, Podgoričko kulturno ljeto, Grad -Teatar Budva, Barski ljetopis, Montenegro music festival.

Među brojnim koncertima, 2000. godine nastupila je kao solista na Gradu -Teatru sa Kamernim orkestrom Getingena (Njemačka).

Godine 2010. Nastupila je u Italiji  u okviru festivala ’’ Nei suoni dei luoghi’’ kada je premijerno izvela djelo kompozitora i profesora Ante Grgina .

Decembra 2011. godine, premijerno je izvedena muzika za klavirski duo i flautu, u saradnji sa klavirskim duom "Duo Aperto", koji čine pijanisti Nataša Popović i Oleksij Molčanov.

Jula 2012. godine nastupila je sa pijanistom Oleksejem Molčanovim na Festivalu Grad teatar Budva gdje je premijerno izvedeno djelo „Mesečina nad Vermontom“ za flautu, violinu i klavir, kao i Sonata za flautu i klavir Ante Grgina.

Oktobra 2013. godine nastupila je  u Svečanoj Sali Ministartva kulture na Cetinju, kada je premijerno predstavljena piccolo flauta u Crnoj Gori.

Maja  2014. godine  predstavila  se  publici u Hrvatskoj, u Muzeju Mimara  ( Zagreb).

Jula iste godine nastupa na Beijing Flute Festival  u Pekingu i u Quingtao Opera House (Quingtao, Kina), kao jedan od predstavnika Crne Gore.

Nastupila je kao solista u Svečanoj Sali gradske knjižnice u Dubrovniku, februara 2015. godine.

Premijerno je izvodila djela flautske literature na resitalima u Parizu, marta 2015. godine.

Maja 2015. godine nastupila je u Povjesnom i pomorskom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci ( Hrvatska). 

Marta 2016. nastupila je na Festivalu „ Sarajevska zima“ u Sarajevu (BiH), kada je premijerno izvedeno djelo crnogorskog kompozitora Dejana Krdžića u BiH.

Marta 2016. učestvovala je u projektu  KIC-a „ Budo Tomović“, „Kompozitorke iz sjenke II“, kada je premijerno u Crnoj Gori izvedeno djelo kompozitorke Nicole Chamberlain, Orion's Belt.

Marta 2016.  učestvovala je u projektu KIC-a „Budo Tomović“ i Francuskog instituta na Danima frankofonije u Podgorici, kada je premijerno izvedo djelo Olivier Penarda po tekstu Alphonse Daudet-a,  Koza gospodina Segena ( La chѐvre de Monsieur Seguin).

Povodom obilježavanja jubileja  desetogodišnjice nezavisnosti Crne Gore, pod pokroviteljstvom Ambasade Crne Gore u Rusiji, maja 2016. nastupila je u „Muzeju muzičke kulture M.I.Glinka“ u Moskvi. Tada je premijerno izvedeno djelo crnogorskog kompozitora Dejana Krdžića.

Premijerno je izvela muziku švedskih kompozitora u Crnoj Gori i Srbiji 2017.godine, na poziv ambasade  Švedske, sa pijanistkinjom Milicom Lundin.

Marta 2019.godine u okviru ERASMUS + programa, gostuje na "Conservatorio Giuseppe Tartini", Trieste (Italija) gdje drži masterclass i resital na kojem je premijerno izvedeno djelo crnogorskog kopozitora Aleksandra Perunovića.