Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA POPOVIĆ2x1
4B
2x1
4B
ŽANA LEKIĆ2x1
3B
2x1
3B
DANIJEL CEROVIĆ2x1
3B
2x1
3B
PREDRAG JANKOVIĆ2x2
3B
2x2
6B

Domeniconi