KAMERNA MUZIKA I


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRAN BEGIĆ2x1
1B
DANIJEL CEROVIĆ2x1
2B
NATAŠA POPOVIĆ2x2
5B