Marija Palibrk


Marija Palibrk
Šifra: 335355
Prezime i ime: Marija Palibrk
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne9FARMAKOEPIDEMIOLOGIJA I FARMAKOEKONOMIJA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor