Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Palibrk MarijaMarija Palibrk je rođena 19.06.1977. godine u Leskovcu. Medicinski fakultet u Nišu je završila 2003. godine sa prosječnom ocjenom 9.27. Od 2007. godine je zaposlena u Institutu za javno zdravlje Crne Gore u Centru za razvoj zdravstvenog sistema. Specijalistički ispit iz socijalne medicine položila je 2012. godine sa ocjenom „odličan“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu je doktorand na smjeru Epidemiologija.

Od 2011. godine angažovana je u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici kao saradnik u nastavi na predmetu Farmakoepidemiologija i farmakoekonomija.

Autor Analize bolničkog morbidita; koautor Analize upotreba ljekova propisanih na recept u javnim zdravstvenim ustanovama; rad na Registru kadrova – zdravstveni radnici/saradnici; Statistički godišnjak o zdravlje stanovništva i zdravstvemoj zaštiti u Crnoj Gori; izvještavanje međunarodnim organizacijama: SZO, EUROSTAT.

Nacionalni je fokal point za migracije zdravstvenih radnika  i nacionalni fokal point za ljudske resurse u zdravstvu pri Zdravstvenoj mreži jugoistočne Evrope.

Jezici: engleski, francuski